In het verleden heeft Sportschool Chung Do Kwan getracht om met de vakanties toch zo vaak mogelijk de deuren op te kunnen stellen voor onze leden, voor zover dit mogelijk was.

De laatste jaren heeft de ervaring uitgewezen dat dit een nobel maar niet realistisch streven is gebleken, daar het geregeld is voorgekomen dat de lessen niet gevuld konden worden met leden, met als oorzaak de geplande vakanties en/of overige activiteiten niet samen te brengen vielen met het trainen.

Let wel: over de maand augustus 2021 worden er geen incasseringen gedaan, pas over de maand september 2021 wordt de contributie weer geïnd (deze wordt dan eind augustus van uw rekening afgeschreven).

Het verschil in contributie van juli 2021 en de laatste week van augustus 2021 worden met elkaar verrekend, daar wij de laatste week van augustus al starten maar geen contributie innen over de lessen in augustus 2021.

19 december 2020 t/m 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie

20 februari 2021 t/m 28 februari 2021

4 april 2021 t/m 5 april 2021

Let op: Tijdens “Goede vrijdag” is er ook gewoon les!

26 april 2021 t/m 8 mei 2021

Hemelvaartsdag 2021

13 mei 2021

Pinksteren 2021

23 mei 2021 t/m 24 mei 2021

Zomervakantie 2021

11 juli 2021 t/m 22 augustus 2021