In het verleden heeft Sportschool Chung Do Kwan getracht om met de vakanties toch zo vaak mogelijk de deuren op te kunnen stellen voor onze leden, voor zover dit mogelijk was.

De laatste jaren heeft de ervaring uitgewezen dat dit een nobel maar niet realistisch streven is gebleken, daar het geregeld is voorgekomen dat de lessen niet gevuld konden worden met leden, met als oorzaak de geplande vakanties en/of overige activiteiten niet samen te brengen vielen met het trainen.

Let wel: over de maand augustus worden er geen incasseringen gedaan, pas over de maand september wordt de contributie weer geïnd (deze wordt dan eind augustus van uw rekening afgeschreven).

Het verschil in contributie van juli en de laatste week van augustus worden met elkaar verrekend. De eerste les van het nieuwe seizoen 2021-2022 start op maandag 23 augustus 2021

25 december 2021 t/m 9 januari 2022

Voorjaarsvakantie 2022

21 februari 2022 t/m 27 februari 2022

17 april 2022 t/m 18 april 2022

Let op: Tijdens “Goede vrijdag” zijn er geen les ivm met onderhoud aan de zaal, op zaterdag 16 april zijn er wel lessen

26 april 2022 t/m 8 mei 2022

Let op: maandag 25 april zijn er nog wel lessen in Amstelveen!

Hemelvaartsdag 2022

26 mei 2022

Pinksteren 2022

5 juni 2022 t/m 6 juni 2022

Zomervakantie 2022

17 juli 2022 t/m 28 augustus 2022 (maandag 29 augustus 2022 starten de nieuwe lessen weer)