Wat is Kumdo / Kummooyeh?

Kummooyeh, ook wel kortweg kumdo genoemd is een discipline samengesteld uit diverse trainingselementen zoals: meditatie, basis bewegingen, zwaardvormen, snij-oefeningen, sparringstechnieken en Koreaans traditioneel boogschieten. Ieder element heeft een apart trainingsdoel ten behoeve van de persoonlijke ontwikkelingen van iedere Kummooyeh beoefenaar.

Deze kunst is afgeleid van de oude kunst van de Koreaanse zwaardgevechten en het boogschieten. Het betreft een unieke krijgskunst ontwikkeld op basis van de oude elite krijgersklasse, die hun leven had gewijd aan de studie van martial arts en de bescherming van hun eigen land. De technieken en bewegingen van Kummooyeh zijn mooi en dynamisch en kenmerken zich door een zekere mate van snelheid, beheersing, kracht en nauwkeurigheid waarbij uitgegaan wordt van een duidelijk en dodelijk doel (de weg van het zwaard).

Kummooyeh vereist net als andere vechtkunsten, discipline en een toewijding aan training. Een nieuwe student begint met het leren van de basisoefeningen zoals de etiquetten, de verschillende standen en het voetenwerk en uiteraard hoe een goede zwaai te hanteren met een zwaard.

국궁1            교전

Veiligheid boven alles:

Kummooyeh is een zeer veilige gevechtskunst, waarbij de veiligheidsrichtlijnen zeer streng in acht worden genomen.

Kummooyeh kent meerdere wapens namelijk:

  • Foam zwaard = een schuim-/veiligheidszwaard welke wordt gehanteerd in de les m.b.t. de onderdelen sparring en zwaardvormen.
  • Het houten zwaard = deze wordt gehanteerd tbv zwaardvormen en het wegslaan van ballen of het doven van kaarsen.
  • Aluminium zwaard (kakum) = een botte ongeslepen zwaard welke wordt gehanteerd voor de zwaard oefeningen en om te wennen aan het echte gewicht van een zwaard en het zwiepende geluid ervan.
  • Bamboe zwaard = deze wordt gebruikt bij sparringsoefeningen op een hogere niveau.
  • Jingum zwaard (Samgakdo en Yukakdo) = dit zijn scherpe zwaarden welke worden gebruikt voor het oefenen van de technieken middels het snijden van rieten matten en bamboe-stengels.

Let wel: dit laatste onderdeel vindt plaats op speciaal daarvoor aangewezen lessen en seminars en is niet wekelijks een vast onderdeel van de reguliere kummooyehles. Dit onderdeel wordt gezien als de climax der oefeningen en mag alleen worden beoefend indien de ettiqueten en basistechnieken op orde zijn. Bij dit soort events worden dan ook vanzelfsprekend aanvullende en verscherpte veiligheidsmaatregelen getroffen (zoals o.a. een afzetting in de zaal en aanvullende regels omtrent de omgangsvormen in de zaal) om dit zodoende mogelijk en succesvol te kunnen blijven maken.

Ook zullen onze grootmeesters uit Korea dit soort events blijven ondersteunen en begeleiden, opdat ieder van ons zich deze kunst zo goed mogelijk eigen zal kunnen maken! Het betreft immers een rijp- en groeiproces, welke niet alleen van kracht is voor de beoefenaars, maar ook voor de instructeurs binnen het Kummooyeh.

KummooyehWij groeien én leren samen met elkaar, en van elkaar!

Meditatie (kichon)

De beoefenaar zal door het aanleren van een adem-controlerend patroon, leren om de hartslag te vertragen en zichzelf onder hoge druk leren te kalmeren.

De zittende meditatie bevordert vervolgens de leer van Kichon, een vorm van de bewegende meditatie, waarbij de beoefenaar een sterke controle over zichzelf zal weten te ontwikkelen.

Zwaardvormen (Kumbup Practice)

Zwaardvormen zijn een kernelement van martial arts, waarbij de beoefenaar de benodigde vaardigheden krijgt aangeleerd welke nodig zijn voor het sparringsonderdeel of in een echt gevecht, waarbij men een voorwerp voor handen heeft.

Door duidelijk uitgezette zwaardvormen ontwikkelt de beoefenaar discipline, concentratie, uithoudingsvermogen en kracht. Dit alles gebeurd zonder fysiek contact en zonder risico op het verkrijgen van onnodig pijn en/of blessures.

Deze vaardigheden zijn essentieel voor het alledaagse leven en voor het beoefenen van iedere vorm van martial arts.

Cutting

De theorie en praktijk van het zwaard worden geharmoniseerd in het trainingselement van het snijden.

Snelheid, nauwkeurigheid, voetenwerk, concentratie en beheersing komen bij deze oefeningen volledig tot hun recht wat zich uit in een perfecte, kaarsrechte zwaardsnede van bijvoorbeeld een bamboe-mat of bamboe-stengel.

Het snijden is de kunst van de scherm -en zwaard gevechtskunst in praktijk.

Sparring (sparren middels foam zwaarden)

Sparring is de toepassing van alle zwaardoefeningen tegen een beoefende tegenstander. Alle trainingselementen van Kumdo zijn essentieel voor een effectieve beoefening van het sparren middels de genoemde foamzwaarden.

De beoefenaar dient al zijn of haar kennis en vaardigheden toe te passen om te trachten een tegenstander te kunnen overwinnen. De kerncompetenties hiertoe zijn: snelheid, reactievermogen, nauwkeurigheid, beoordelingsvermogen, mentale en fysieke zelfcontrole.

Kummooyeh2Archery (Koreaans traditioneel boogschieten)

Het Koreaans boogschieten is een zeer bijzonder onderdeel welke wordt uitgevoerd middels een traditionele Koreaanse Kaya-boog.

Er wordt uitsluitend geschoten met rubbere pijlen, waarbij er wordt geoefend op targets en bijvoorbeeld ballonnen.

Indien de mogelijkheid zich voordoet, kan er zo nu en dan, in samenwerking met een boogschutters vereniging, geschoten worden op een indoorbaan waarbij er wél met echte pijlen kan worden geoefend.

Ook voor dit element geldt weer: veiligheid boven alles.

Graduatie systeem binnen Kummooyeh:

9e kub = witte band

8e kub = gele band

7e kub = oranje band

6e kub= groene band

5e kub = blauwe band

4e kub = paarse band

3e kub = bruine band

2e kub = rode band

1e kub = rood zwarte band

Chodan band = zwart met witte strepen

1e dan en hoger = zwarte band en andere uniformen

 

Organisatie structuur binnen het Kummooyeh:

 

organisational-chart5

 

Kummooyeh in het Parool:

IMG_7181IMG_7180

Benieuwd naar onze Kummooyeh Lessen?