ITF Taekwon-Do

Taekwon-Do is een Koreaanse vechtkunst zonder gebruik van wapens. Het woord Taekwon-Do kan opgesplitst worden in drie woorden:

Tae  Staat letterlijk vertaald voor springen of vliegen, trappen of breken met de voet.

Kwon  Betekend vuist. Hoofdzakelijk om te stoten, of het vernietigen met de hand of de vuist.

Do Weg of methode


De oorsprong van deze zelfverdedigings- en vechtkunst ligt in Korea en wordt ook wel eens vergeleken met shotokan karate. Alhoewel de wering en standen ongeveer hetzelfde zijn als bij shotokan karate, legt taekwondo meer accenten op de ontwikkeling van traptechnieken, beweeglijkheid en aaneenschakelingen van diverse technieken (dynamischer). Echter, voor de duidelijkheid moet gesteld worden dat Taekwon-Do op de manier van de oude grootmeesters ook een significante rol heeft voor het gebruik van de vuisten.

 • inleidingslide2
 • itf3
 • inleidingslide2
 • itf3

De naam Taekwon-Do is afgeleid van taekgyeon (택견). Taekgyeon was een vorm van zelfverdediging die reeds meer dan 1300 jaar geleden bestond. Hoewel er dus enig verwantschap bestaat tussen Taekgyeon en taekwondo is deze slechts oppervlakkig. Behalve dat in beide sporten de beoefenaars zich veel van traptechnieken bedienen zijn er verder geen overeenkomsten en verschillen de traptechnieken enorm.

itf12

Men probeert vaak om Taekwon-Do een langere geschiedenis toe te wijzen dan historisch kan worden bewezen de link tussen taekwondo en Taegkyon in stand te houden. Taekwon-Do is vrij recent ontstaan uit Japans karate. Ondertussen heeft taekwondo zich echter ontwikkeld tot een op zich zelf staande unieke stijl. De naam Taekwon-Do is bedacht door de Koreaanse Generaal Choi Hong Hi in 1955, nadat een deze scholen zich verenigd hadden in de Koreaanse Taekwon-Do Associatie (K.T.A. 대한 태권도 협회).Later ontstonden vanuit afsplitsingen andere stijlen, zoals Tang Soo Do. In 1966 werd de International Taekwon-Do Federation opgericht als eerste wereldwijd verspreidde Taekwon-Do bond. De authentieke ITF Taekwon-do stijl wordt nog al eens verward met de “springerige” WTF stijl, waarbij de beoefenaars gehuld zijn in een pantser en bijna geen handen gebruiken. Bij de ITF dragen wij echter hand -en voetbeschermers en indien gewenst een helm. De jongens dragen een tok voor het kruis en de dames kunnen kiezen voor een borstbeschermer onder het pak.

Tot slot wellicht interessant om te weten:

De ITF Taekwon-do stijl zoals wij deze vandaag de dag kennen, werd beoefend en gebruikt door het Amerikaanse en Zuid-Vietnamese leger ten tijden van de Vietnam oorlog gedurende de jaren ’60 en ’70. Zo zijn er Koreaanse grootmeesters geweest die na de Vietnamoorlog door hun Amerikaanse legerkameraden naar Amerika of Canada werden gehaald, met als doel samen iets te kunnen opbouwen.

itf14

Lees hieronder een passage van het inspirerende en vertaalde levensverhaal, opgesteld door de grondlegger en Generaal Choi Hong Hi, en kom zodoende nog meer te weten over het ontstaan van deze prachtige kunst:

Hoewel de exacte oorsprong van de gevechtskunsten altijd mysterieus zal blijven, zijn wij ervan overtuigd dat zelfverdedigingsbewegingen met handen en voeten al sinds mensenheugenis bestonden. Als wij deze bewegingen Taekwon-do gaan noemen, dan kan elk land zich erop beroepen Taekwon-do uitgevonden te hebben. Maar het moderne Taekwon-do lijkt geenszins meer op de ruwe vormen van een ongewapend gevecht, die in het verleden ontwikkeld werden. Het moderne Taekwon-do verschilt ook zeer van andere gevechtssporten. In feite is geen andere gevechtskunst zo vooruitstrevend met betrekking tot de perfectie en effectiviteit van de technieken of de ontwikkeling van de fysieke conditie van de beoefenaar. Geen ander systeem van hand- en voetbewegingen voor zelfverdediging kan “Taekwon-do” worden genoemd, omdat de theorieën, de terminologie, de technieken, systemen, methodes en regels, de spirituele basis en zelfs het trainingspak wetenschappelijk ontwikkeld, gesystematiseerd en door de auteur van namen voorzien werd. Alleen degenen die de technieken op de basis van de theorieën, principes en filosofie van de auteur beoefenen, zijn leerlingen van het originele Taekwon-do.

Waar en wanneer is het Taekwon-do begonnen? Een combinatie van omstandigheden maakte mij mogelijk om Taekwon-do in het leven te roepen en te ontwikkelen. Naast mijn kennis van het Taekyon had ik de mogelijkheid om Karate te leren tijdens de ongelukkige 36 jaren, toen mijn vaderland Korea door de Japanners bezet was. Kort nadat Korea in 1945 bevrijd werd, kreeg ik een bevoorrechte positie als een van de oprichters van het nieuwe Zuid-Koreaanse leger. Het ontwikkelen van Taekwon-do gaf mij de voldoening met het scheppen van iets bezig te zijn. Door mijn positie bij het leger kreeg ik de mogelijkheid om Taekwon-do door het gehele leger te verspreiden, ondanks felle tegenstand.

De opkomst van Taekwon-do als internationale gevechtskunst in relatief korte tijd was te wijten aan diverse factoren. Het kwaad van de moderne maatschappij (morele corruptie, materialisme, egoïsme) had een spiritueel vacuüm geschapen. Taekwon-do kon gebrek aan zelfvertrouwen compenseren. Bovendien waren het toen gewelddadige tijden. De mensen voelden de behoefte om zichzelf te kunnen beschermen en de superioriteit van de Taekwon-do technieken werden snel en in brede kring erkend. Mijn sociale status, het voordeel de grondlegger van het Taekwon-do te zijn, en mijn door God gegeven gezondheid, hebben ook bijgedragen tot de snelle groei van Taekwon-do in de hele wereld.  Door het bezig zijn met gevechtskunsten heb ik mijn door God gegeven gezondheid heel goed kunnen verbeteren. Ik werd zwak en mager geboren, en mijn kalligrafie leraar moedigde mij aan om met 15 jaar Taekyon te leren. In 1938, enkele dagen voordat ik van Korea naar Japan moest vertrekken om te studeren, werd ik bij een onverwacht incident betrokken. Dat had het mij moeilijk gemaakt om weer naar huis terug te keren, zonder risico van represailles te lopen. Ik besloot om zwarte bandhouder in Karate te worden terwijl ik in Japan was. De vaardigheden die ik nodig had, dacht ik, zouden voldoende bescherming bieden tegen degenen die mij misschien schade zouden willen berokkenen. Ik kon niet alleen naar Korea teruggaan, maar heb toen zelfs de nationale bevrijdingsbeweging geïnitieerd. Deze werd bekend bij het Pyongyang Incident. Zoals bij zoveel patriotten in de lange geschiedenis van de mens hebben mijn acties de wrok van de machthebbers gewekt. Ik werd dus voor een tijd in een Japanse legergevangenis opgesloten. In januari 1946 werd ik als tweede luitenant in het jonge leger van de Republiek Korea benoemd en in het vierde infanterie regiment in Kwangyu, Cholla Namdo Provincie als commandeur gestationeerd. Ik begon mijn soldaten Karate te leren als fysieke en mentale training. Toen realiseerde ik me dat wij onze eigen nationale gevechtskunst moesten ontwikkelen, die zowel in de geest, als ook in de technieken superieur aan het Japanse Karate was. Ik geloofde heel sterk dat ik door het onderwijzen van een dergelijke gevechtskunst in het hele land, de belofte die ik aan drie van mijn kameraden gemaakt had, kon vervullen. Zij hadden de tijd in de gevangenis met mij gedeeld en ik had toen gezegd: “De reden waarom ons volk op deze manier onder de handen van de Japanners lijdt, is dat onze voorouders ons land niet geregeerd hebben. Zij hebben de mensen uitgebuit en tenslotte het land aan een vreemde heerser verloren. Als wij ooit onze vrijheid en onze onafhankelijkheid terug krijgen, laat ons dan niet de heersers van het volk worden, maar laten wij ons met het adviseren van degenen die heersen bezighouden”. Met deze ambitie begon ik de nieuwe technieken systematisch vanaf maart 1946 te ontwikkelen. Eind 1954 had ik bijna de oprichting van een nieuwe gevechtskunst voor Korea voltooid en op 11 april 1955 kreeg deze kunst de naam Taekwon-do.

Op het spirituele vlak komt Taekwon-do vanuit de traditionele ethische en morele principes van de oriënt en natuurlijk vanuit mijn eigen persoonlijke filosofie. Hoewel ik maar 1.60 meter groot ben, ben ik er trots op volgens mijn morele overtuigingen geleefd te hebben. Ik heb geprobeerd aan de kant van het recht te vechten, zonder angst. Ik geloof dat dit voor mij alleen maar mogelijk was vanwege de geweldige kracht en de ontembare geest, die mij door het Taekwon-do gegeven werden. De fysieke technieken van het Taekwon-do zijn op de principes van de moderne natuurwetenschappen, vooral de fysica van Newton, gebaseerd. Zij leren ons, hoe wij een maximum aan kracht kunnen genereren. Bovendien werden ook militaire strategieën van aanval en verdediging in het Taekwon-do verwerkt. Ik wens duidelijk te maken dat zowel Karate als Taekyon als bronnen in de loop van mijn studies gebruikt werden, maar dat fundamentele theorieën en principes van Taekwon-do totaal verschillen van enig andere gevechtskunst op de hele wereld.

In maart 1959 leidde ik het Taekwon-Do demonstratieteam van het leger op een tour in het buitenland. Wij hebben Zuid-Vietnam en Taiwan bezocht. Het was een eerste bezoek van deze aard in de geschiedenis van Korea. Naar aanleiding hiervan heb ik mijn vaste beslissing hernieuwd om mijn persoonlijke erfenis aan de wereld over te laten in de vorm van Taekwon-Do. Toen formuleerde ik de volgende grondprincipes voor Taekwon-do beoefenaars: Door het ontwikkelen van een oprechte geest en een sterk lichaam zullen wij het zelfvertrouwen verwerven om altijd aan de kant van het recht te staan. Wij zullen ons met alle mensen in een algeheel broederschap verenigen, zonder rekening te houden met beperkingen door religie, ras, nationaliteit of ideologie. Wij zullen ons inzetten om een vredevolle menselijke maatschappij op te bouwen waarin recht, moraal, vertrouwen en menselijkheid heersen. Ik heb ook besloten mezelf aan de wereldwijde verspreiding van Taekwon-do te wijden in de hoop dat dit de middelen zal opleveren, waarmee de vereniging van de twee helften van mijn vaderland mogelijk zullen worden. Mijn studie van het Taekwon-do verliep in twee gedeeltes: geestelijke discipline en technische perfectie. Omdat de geest van de mens tot de metafysische wereld behoort, is het niet gemakkelijk te beschrijven wat ik met geestelijke discipline bedoel. Men kan de geest van een mens niet voelen, zien of horen. De geest is breder en dieper dan alles wat wij kunnen bevatten. Met betrekking hiertoe ben ik zelf nog steeds een leerling die aan een nooit eindigend, altijd doorgaand leerproces deelneemt.

Ik heb de geestelijke dimensies van het Taekwon-do gedefinieerd als een fusie van de beoefenaar, met de idealen van het taekwon-do en het bereiken en begrijpen van de volledige betekenis van elk van de Taekwon-do patronen. Als wij ons als één met het Taekwon-do begrijpen, zullen wij het respecteren zoals wij onze eigen lichamen respecteren en zal het Taekwon-do nooit op een niet eerbiedige manier gebruikt worden. De namen van de patronen werden afgeleid van de meest befaamde mensen die Korea in haar bijna 5000 jaar lange geschiedenis heeft voortgebracht. Een volledig begrijpen van de patronen leidt onvermijdelijk tot de realisatie, dat Taekwon-do een gevechtskunst is die alleen voor de zelfverdediging en alleen rechtmatig gebruikt mag worden. In de geschiedenis van Korea kan er niet één voorbeeld aangewezen worden, waarbij het leger van Korea zijn buurlanden binnenviel of voor enig ander doel aanviel. Het leger werd alleen ter verdediging van het land ingezet.

Op technisch gebied heb ik een grote verscheidenheid aan technieken gecreëerd, die in bijna elke situatie gebruikt kunnen worden. Zij zijn op de volgende principes gebaseerd:

 • Elke beweging moet zo opgebouwd zijn, dat de maximale kracht in overeen- stemming met wetenschappelijke formules en het principe van kinetische energie geproduceerd wordt.
 • De principes achter de technieken moeten duidelijk zijn, zodat ook degenen die niets van het Taekwon-do weten, een juiste van een niet juiste beweging kunnen onderscheiden.
 • De afstand en de hoek van elke beweging moeten precies gedefinieerd worden, zodat een efficiëntere aanval en verdediging bereikt kunnen worden.
 • Het doel en de methode van elke beweging moet duidelijk en eenvoudig zijn om de leerprocessen te vergemakkelijken.
 • Rationele leermethodes moeten worden ontwikkeld, zodat de voordelen van het Taekwon-do door iedereen genoten kunnen worden: jong en oud, mannen en vrouwen.
 • Correcte ademhalingsmethodes moeten worden ontwikkeld, zodat de snelheid van elke beweging verhoogd en de moeheid verminderd wordt.
 • Een aanval moet mogelijk zijn tegen elke vitale plek op het lichaam en het moet ook mogelijk zijn om zich tegen verschillende vormen van aanval te verdedigen.
 • Elk aanvalswerktuig moet duidelijk gedefinieerd worden en baseren op de structuur van het menselijk lichaam.
 • Elke beweging moet makkelijk uit te voeren zijn, zodat de leerling Taekwon-do ook als sport en recreatie mogelijkheid kan uitoefenen.
 • Er moet bijzonder op het voorkomen van blessures en op de promotie van een goede gezondheid gelet worden.
 • Elke beweging moet harmonieus en ritmisch zijn, zodat Taekwon-do ook een esthetisch genoegen is.
 • Elke beweging in een patroon moet de persoonlijkheid en het spirituele karakter van de persoon waar naar het benoemd werd uitdrukken.

itf16

Tot zover dit inspirerende vertaald verhaal uit het leven van onze grondlegger Generaal Choi Hong Hi, die wij eren en danken voor deze geweldige erfenis waar zoveel mensen iedere dag plezier aan mogen beleven!

Taekwon-Do vereniging Chung Do Kwan is aangesloten bij de Unified International Taekwon-Do Federation van grootmeester Hwang Kwang Sung, welke behoort tot de eerste lijn rechtstreekse leerlingen die opgeleid werden door de grondlegger Generaal Choi Hong Hi tot international instructor.

Waarom taekwondo?

 • Je krijgt een goede conditie en meer uithoudingsvermogen
 • Je leert jezelf te verdedigen, wat zorgt voor een veiliger gevoel
 • Taekwondo maakt je mentaal en fysiek sterker
 • Je krijgt meer zelfvertrouwen in je eigen kwaliteiten en competenties
 • Je blijft jezelf prikkelen om verder te komen en beter te worden
 • Je traint jouw concentratievermogen wat zeer gunstig kan zijn als je bijvoorbeeld moeite ervaart met concentratie op school of op het werk

En.. op vakantie jaag je er zelfs de haaien mee weg!!!

De teanets zijn de morele waarden waar Taekwon-do beoefening op gebaseerd is. Alle Taekwon-doins moeten de regels in acht nemen om verder te komen in de beoefening van het Taekwon-do en de vorming van het karakter. Taekwon-do jungshin bestaan uit Guk Gi, Yom Chi, In Nae, Baekjool Boolgool en Ye Ui. Zelfbeheersing, Eerlijkheid, Volhoudendheid, Onoverwinnelijke geest en Beleefdheid.

Geboden van Taekwon-do (Taekwon-do Jungshin)

 • Beleefdheid – Ye Ui
 • Integriteit – Yom Chi
 • Volhoudendheid – In Nae
 • Zelfbeheersing – Guk Gi
 • Onoverwinnelijke geest – Baekjul Boolgool

volhardendheidBeleefdheid (Ye Ui)

 • aanmoedigen van de gedachte van wederzijdse concessies
 • schaamte voor de eigen zonden, verachting voor die van anderen
 • beleefdheid jegens anderen
 • toejuigen van het gevoel voor recht en humaniteit
 • onderscheid makend tussen instructeur en student, oudere en jongere
 • gedrag volgens etiquette
 • respecteer andermans bezit
 • handel zaken af met gevoel voor rechtvaardigheid en oprechtheid
 • weerhoudendheid ten opzichte van geven en nemen in geval van twijfel

integriteit

Integriteit (Yom Chi)
In Taekwon-do bedoelt men met integriteit het beoordelingsvermogen van goed en slecht, het geweten, en het schuldgevoel in het geval van foutieve handelingen.

volhardendheid

Volhardendheid (In Nae)
Een oud oosters gezegde stelt:”Geduld leid tot deugd en verdienste.”, “Men kan een vredig huis bouwen door 100 maal geduldig te zijn.” Zeer zeker zijn geluk en voortvarendheid de verdiensten van een geduldig persoon. Om iets te bereiken, zij het een hogere graad of de perfectionering van een techniek, zal men doelen moeten stellen, die continue worden nagestreefd. Robert Bruce leerde zijn les in volhoudendheid en vastberadenheid van de hardnekkige inspanningen van een kleine spin, Het was de volhoudendheid en vastberadenheid die hem uiteindelijk leidde tot de bevrijding van Schotland in de 14e eeuw. Eén van de belangrijkste geheimen in het worden van een groot en gerespecteerd Taekwon-doka is het overkomen van elke moeilijkheid door volhoudendheid. Confucius zei:”Iemand die ongeduldig is in triviale zaken, zal zelden succesvol zijn in zaken van groot belang.”

zelfbeheersingZelfbeheersing (Guk Gi)
Zelfbeheersing is van uiterste belang, zowel binnen als buiten de dojang, zowel in het vrije sparring als in persoonlijke affaires. Een verlies van controle in het vrije sparring kan resulteren in nare gevallen, voor beide taekwon-doka’s. Een onvermogen om te leven en werken binnen men’s capaciteiten of omgeving is ook toe te schrijven aan een gebrek van zelfbeheersing. Volgens Lao-Tzu: “Sterker is diegene die wint van zichzelf, dan die van een ander.”

overwinnelijke geeestOnoverwinnelijke Geest (Baekjool Boolgool)
Hier rusten 300 mensen, die hun taak volbrachten.”, een simpel gezegde voor een van de grootste voorbeelden van moed omwille de mensheid. Alhoewel zij de overwelmende legers van Xerxes troffen, liet Leonidas en zijn 300 Spartanen de mensheid zien wat een onoverwinnelijke ziel in houd bij de slag om Thermopylae. Een serieuze taekwon-doka zal te allen tijde eerlijk en bescheiden zijn. Wanneer hij geconfronteerd wordt met onrecht, zal hij aktie ondernemen zonder angst of twijfel, met onoverwinnelijke ziel, ongeacht wie en met hoeveel zijn tegenstanders zijn. Confucius verklaarde: “Het is een daad van lafheid wanneer men faalt om op te staan tegen onrecht.” De geschiedenis heeft ons geleerd dat diegenen die hun doelen eerlijk en vastberaden nastreefden met het gevoel van onoverwinnelijkheid, nooit hebben gefaald in het bereiken van hun doelen.Taekwondoïns dienen een poging te wagen om de volgende elementen van beleefdheid uit te oefenen. Zodoende zal men zijn/haar nobele karakter kunnen opbouwen en tegelijkertijd de training kunnen volgen op een ordentelijke wijze.

6575_109358412722_1068710_n