img_taekwondo_type

Waarom Taekwon-do?

Taekwon-do is een vorm van een ongewapend gevecht. Letterlijk vertaald betekent tae voet, kwon hand of vuist en do de manier of de weg. Taekwondo is dus het gebruik van de hand en de voet, met als doel zelfverdediging en het verbeteren van je persoonlijkheid en het wordt dus ook vaak gezien als een verdediging sport en niet als een vechtsport omdat er veel aandacht gaat naar zelfbeheersing en respect.

Voor de serieuze taekwondo-beoefenaar is het niet alleen het gebruik van de hand en de voet, maar een manier van denken, een manier van zelfdiscipline en ontwikkeling van zelfvertrouwen.

Een zelfverzekerd kind heeft veel minder kans om in bedreigende situaties te belanden. De fysieke en mentale aspecten van vechtsporten verg
roten het zelfvertrouwen van kinderen en leert hen spelenderwijs om zich assertief op te stellen. De kinderen leren grenzen te stellen, NEE te zeggen en voor zichzelf op te komen!

Jongeren die beginnen met een vechtsport of die er door hun ouders naar toe worden gestuurd hebben vaker een kort lontje. Doen ze het langere tijd, dan neemt dat beduidend af, zo laten de cijfers zien. Door vechtsport leren ze hun agressie te beheersen. De vechtsportwereld kan vooral bijdragen aan de psycho-sociale en mentale ontwikkeling van de maatschappelijke kwetsbare jeugd en hun inspireren tot het (blijven) maken van de keuzes voor ‘het goede pad’.” Op onze diverse trainingslocaties kun je een proefles komen meedraaien, in dat geval hoef je alleen gemakkelijke sportkleding mee te brengen en een flesje water voor tijdens de rustpauze.

1IMG_1666Het bevorderen van Zelfdiscipline: In de meeste scholen voor de vechtkunst / vechtsport wordt gefocust op zelfdiscipline. Kinderen vandaag de dag zijn zo gewend aan het ontvangen van ‘korte bevrediging’ waarin zelfbeheersing en discipline vaak ver te zoeken is. Kinderen die met  vechtkunst / vechtsport bezig zijn worden voortdurend herinnerd aan hoe essentieel (zelf)discipline voor hun is.

2. Het stimuleren van de Sociale vaardigheden: Kinderen die het moeilijk vinden om in sociale omgevingen nieuwe mensen te leren kennen en vrienden te maken kan een ruimte gevuld met leeftijdsgenoten en een gemeenschappelijk belang zijn voordelen hebben. Kinderen in de speeltuin hebben niet altijd veel raakvlakken maar wanneer ze beide een vechtkunst / vechtsport delen zijn vaak beter in staat om elkaar te leren kennen. Oefeningen die gezamenlijk gedaan moeten worden kan vriendschappen bevorderen omdat de kinderen ‘gedwongen’ om samen aan hun vaardigheden te werken.

3. Het Stimuleren van de Fysieke Activiteiten:  De vechtkunst / vechtsport is een zeer goede manier om een kind van de bank af te krijgen en zich meer bewust te laten maken van zijn of haar fysieke vaardigheden.

4. Het leren van doelen te stellen: In de meeste vormen van vechtsporten / vechtkunsten wordt er een ‘prestatie systeem’ gehanteerd waarbij de banden en de streepjes op de banden (‘slips’) worden verdiend. Wanneer uw kind streeft naar een nieuwe band of slip dan leert hij waardevolle lessen over het instellen en het bereiken van zijn doelen.

JEUGDTAEKWONDO5. Verhogen van hun Zelfvertrouwen:  Het gevoel van eigenwaarde krijgt een ‘boost’ doordat uw kind een nieuwe beweging beheerst of een nieuwe band verdient. De kinderen die worstelen met een laag gevoel van eigenwaarde krijgen meestal meer vertrouwen naarmate de tijd die het kind stopt in het beoefenen in de vechtkunst/vechtsport

6. Het bevorderen van respect naar anderen: Tijdens het beoefenen van een vechtsport / vechtkunst is het vaak een vereiste dat degene naar zijn instructeur en medestudenten respect moet geven. In de kindercultuur van vandaag de dag is respect voor een autoriteit (ouders, leraren en andere volwassenen) niet altijd aanwezig. Door middel van het beoefenen van een vechtkunst / vechtsport zal uw kind leren wat respect is en hier aan herinnerd worden.

7. Het stimuleren van het oplossen van een conflict zonder te vechten: Denken dat vechtsporten / vechtkunsten het alleen kunnen oplossen door middel van fysiek geweld te gebruiken komt vaak van televisie en films. In veel vechtsporten / vechtkunsten wordt er geleerd hoe je op een vreedzame en niet gewelddadige manieren conflicten kunt oplossen en het belang van het vermijden van fysiek contact.

8. Het verbeteren van de luistervaardigheden: In de vechtkunst / vechtsport wordt geleerd hoe je beter kunt luisteren en je aandacht (focus) erbij kan houden. Waardoor het concentratievermogen verhoogt wordt en de ontwikkeling hierdoor verbeterd wordt.

9. Het ontwikkelen van teamwork: Er zijn maar weinig dingen die een kind zich eigen maakt in de vechtkunst / vechtsport zonder dat hij daar geholpen wordt door zijn mede beoefenaars. Samenwerken om nieuwe dingen te leren is een zeer belangrijke levensles die in de vechtkunst / vechtsport wordt onderwezen.

10. Verbetering van andere gebieden in het leven: De voordelen van de vechtkunst / vechtsport eindigen vaak niet alleen in de dojang (ruimte waar een vechtkunst wordt beoefend) maar ook ver daarbuiten. Het zelfvertrouwen, de verbeterde conditie, respecteren van anderen zal uw kind ook kunnen helpen om zijn of haar weg te vinden in het leren en in het omgaan met anderen op school,  thuis en in de algemene ontwikkeling van het kind op weg van volwassenheid.

De teanets zijn de morele waarden waar Taekwon-do beoefening op gebaseerd is. Alle Taekwon-doins moeten de regels in acht nemen om verder te komen in de beoefening van het Taekwon-do en de vorming van het karakter. Taekwon-do jungshin bestaan uit Guk Gi, Yom Chi, In Nae, Baekjool Boolgool en Ye Ui. Zelfbeheersing, Eerlijkheid, Volhoudendheid, Onoverwinnelijke geest en Beleefdheid.

IMG_0470Geboden van Taekwon-do (Taekwon-do Jungshin)

 • Beleefdheid – Ye Ui
 • Integriteit – Yom Chi
 • Volhoudendheid – In Nae
 • Zelfbeheersing – Guk Gi
 • Onoverwinnelijke geest – Baekjul Boolgool

Beleefdheid (Ye Ui)

 • aanmoedigen van de gedachte van wederzijdse concessies
 • schaamte voor de eigen zonden, verachting voor die van anderen
 • beleefdheid jegens anderen
 • toejuigen van het gevoel voor recht en humaniteit
 • onderscheid makend tussen instructeur en student, oudere en jongere
 • gedrag volgens etiquette
 • respecteer andermans bezit
 • handel zaken af met gevoel voor rechtvaardigheid en oprechtheid
 • weerhoudendheid ten opzichte van geven en nemen in geval van twijfel

FullSizeRender 4Integriteit (Yom Chi)
In Taekwon-do bedoelt men met integriteit het beoordelingsvermogen van goed en slecht, het geweten, en het schuldgevoel in het geval van foutieve handelingen.

Volhardendheid (In Nae)
Een oud oosters gezegde stelt:”Geduld leid tot deugd en verdienste.”, “Men kan een vredig huis bouwen door 100 maal geduldig te zijn.” Zeer zeker zijn geluk en voortvarendheid de verdiensten van een geduldig persoon. Om iets te bereiken, zij het een hogere graad of de perfectionering van een techniek, zal men doelen moeten stellen, die continue worden nagestreefd. Robert Bruce leerde zijn les in volhoudendheid en vastberadenheid van de hardnekkige inspanningen van een kleine spin, Het was de volhoudendheid en vastberadenheid die hem uiteindelijk leidde tot de bevrijding van Schotland in de 14e eeuw. Eén van de belangrijkste geheimen in het worden van een groot en gerespecteerd Taekwon-doka is het overkomen van elke moeilijkheid door volhoudendheid. Confucius zei:”Iemand die ongeduldig is in triviale zaken, zal zelden succesvol zijn in zaken van groot belang.”

Zelfbeheersing (Guk Gi)
Zelfbeheersing is van uiterste belang, zowel binnen als buiten de dojang, zowel in het vrije sparring als in persoonlijke affaires. Een verlies van controle in het vrije sparring kan resulteren in nare gevallen, voor beide taekwon-doka’s. Een onvermogen om te leven en werken binnen men’s capaciteiten of omgeving is ook toe te schrijven aan een gebrek van zelfbeheersing. Volgens Lao-Tzu: “Sterker is diegene die wint van zichzelf, dan die van een ander.”

Onoverwinnelijke Geest (Baekjool Boolgool)
Hier rusten 300 mensen, die hun taak volbrachten.”, een simpel gezegde voor een van de grootste voorbeelden van moed omwille de mensheid. Alhoewel zij de overwelmende legers van Xerxes troffen, liet Leonidas en zijn 300 Spartanen de mensheid zien wat een onoverwinnelijke ziel in houd bij de slag om Thermopylae. Een serieuze taekwon-doka zal te allen tijde eerlijk en bescheiden zijn. Wanneer hij geconfronteerd wordt met onrecht, zal hij aktie ondernemen zonder angst of twijfel, met onoverwinnelijke ziel, ongeacht wie en met hoeveel zijn tegenstanders zijn. Confucius verklaarde: “Het is een daad van lafheid wanneer men faalt om op te staan tegen onrecht.” De geschiedenis heeft ons geleerd dat diegenen die hun doelen eerlijk en vastberaden nastreefden met het gevoel van onoverwinnelijkheid, nooit hebben gefaald in het bereiken van hun doelen.Taekwondoïns dienen een poging te wagen om de volgende elementen van beleefdheid uit te oefenen. Zodoende zal men zijn/haar nobele karakter kunnen opbouwen en tegelijkertijd de training kunnen volgen op een ordentelijke wijze.

IMG_1394Onze training en doelgroepen

Onze kinderen trainen volgens de methodiek van de Composite Martial arts Korea, waarbij zij ook thema lessen kregen vanuit de andere disciplines die wij aanbieden.  Uitzondering hierop zijn de kleine krijgers, daar zij hoofdelijk trainen vanuit de methodiek van de Tigers LSE (life skills éducation program). Daarnaast maakt de school gebruik van de Traditionele methodieken welke Sabunim David Chung heeft meegebracht vanuit Korea. Hij reist daar jaarlijks heen om zichzelf te laten bij scholen en om zich nog meer te kunnen verdiepen in de kunsten die worden gegeven binnen onze school. Chung Do Kwan werkt zeer intensief samen met de Koreaanse meesters van Sabunim David Chung, waarbij de school zodoende bevoorrecht is om geregeld Koreaanse gasten te mogen ontvangen. De (groot)meesters bezoeken onze scholen met zéér veel plezier en leren dan eveneens de fijne kneepjes van het vak. Hun onuitputtelijke toewijding en ondersteuning blijkt uit het feit dat zij keer op keer weer bereid zijn om speciaal voor onze school deze lange reizen te willen blijven ondernemen.

Chung Do Kwan, School of Korean Martial Arts is een school voor iedereen, mits hij/zij zich weten te houden aan de correcte etiketten binnen de sporten en iedereen met respect zullen behandelen. Wij geven les aan diverse doelgroepen, en niet alleen aan de uitblinkers…Iedereen weet zijn plekje binnen de school te vinden en wij helpen elkaar altijd omhoog i.p.v. omlaag.  Wij geven lessen aan diverse doelgroepen, en er zijn lessen voor jong en oud, verspreid over meerdere locaties.

Taekwon-do graduaties, diploma’s en bandkleuren:

Bij onze school kunt u ook trainen en groeien naar uw zwarte band.

Deze examens worden getoetst onder toeziend oog van de meesters van Sabunim David uit Korea.

Let wel: een band is géén geschenk maar een beloning voor het harde trainen en werken wat er tegenover staat. Dit moet worden gezien als een erkenning voor de prestatie die is geleverd. Echter; een zwarte band is feitelijk pas het begin van iets nieuws waarvan uit de ontwikkeling en persoonlijke groei nog vele malen verder zal gaan.

Het graduatiesysteem in taekwon-do volgt 10 kup graden en 9 dangraden. De kupgraden corresponderen met een bijbehorende kleur. De zwarte band wordt behaald bij 1e dan en daarna kan men doorgaan tot de 9e dan. 9 omdat dat het hoogste enkele getal is.

10de/9de kup:
De witte band staat voor maagdelijkheid van ziel en geest. De leerling is als een onbeschreven blad en staat aan het begin van de lange weg van taekwon-do. Wit betekend onschuld, puurheid en verlichting.

gele band
IMG_04398ste/7de kup:
Geel is de kleur van de zon die de plant voedt. Zonder de zon, kan de plant niet verder groeien, metaforisch in taekwon-do betekent dit dat de leerling de weg van de zon (de leraar) moet volgen om te groeien.

groene band
6de/5de kup:
De groene band staat voor de ontwikkelende plant. De wortels zijn geschoten en er is een basis gelegd voor verdere ontwikkeling. Het symboliseert de drang naar kennis om verder te groeien en het taekwon-do eigen te maken.

blauwe band
4de/3de kup:
Blauw is de kleur van de hemel, waarnaar de groeiende plant reikt. De hemel is groot, en symboliseert de gestage ontwikkeling van de leerling-taekwondoïn.

rode band
2de/1ste kup:
Rood is de kleur van het gevaar. De leerling beheerst de taekwon-do technieken fysiek al goed, maar moet waken voor gevaren als onnodige aggressie, verlies van beheersing en controle. Het mentale gedeelte van taekwon-do komt nu pas kijken om de hoek.

zwarte band
1ste-9de dan:
De zwarte band weerspiegelt het heelal en universum. Het universum is enorm, evenals volledige kennis van de krijgskunst. Nu pas gaat de weg beginnen en de taekwondoka moet zorgen niet verdwaald te raken in de enorme duisternis.

IMG_5749

Wedstrijden

Ook voor de competitie bent u bij Chung Do Kwan aan het juiste adres. Wij hebben een selectieteam voor de wedstrijden en er vinden speciale wedstrijdtrainingen plaats, waarbij wel de nodige toewijding en inzet wordt gevraagd van de beoefenaars. Wij zijn geen “beker-school”, die alleen uit is op competitieprijzen en/of een mooie foto in de krant… Derhalve wordt er alleen in goed overleg meegedaan aan toernooien, en wij hebben uiteraard ook onze jaarlijkse clubkampioenschappen waar altijd met veel plezier door iedereen naar wordt uitgekeken.

Benieuwd naar onze Taekwon-Do Lessen?