Inschrijfformulier

 • Sportschool Chung Do Kwan


  Taekwon-Do, Kyuktooki, Kummooyeh, weerbaarheid en agressieregulatie
  Tel: 06-25433375
  Email:david@chungdokwan.nl
  Website: www.chungdokwan.nl
  BTW-nummer: NL195437640.B01
  Kamer van Koophandelnummer: 56006667
  Bankrekeningnummer ABN AMRO: NL88ABNA0476176050
 • Lesaanbod:


  Voor het aanbod van de verschillende lessen, lestijden en locaties zie Lestijden.

 • * met uitzondering van de lessen bij sportschool HealthCity VIP in Amstelveen op de woensdagmiddag, de volwassenen-training op de woensdagavond, de Kummooyeh-lessen op de maandag en de aanvullende wedstrijdtrainingen.
  ** met uitzondering van de lessen bij sportschool HealthCity VIP in Amstelveen op de woensdagmiddag, de volwassenen-training op de woensdagavond en de aanvullende wedstrijdtrainingen.
 • Jeugd-tarief
  • €25,- per maand * = 1x per week, voor de jeugd
  • €40,- per maand * = onbeperkt trainen, voor de jeugd

  Trainingen mogelijk op: maandag, dinsdag, vrijdag en zaterdag
  * met uitzondering van de lessen bij sportschool HealthCity VIP in Amstelveen op de woensdagmiddag, de volwassenen-training op de woensdagavond, de Kummooyeh-lessen op de maandag en de aanvullende wedstrijdtrainingen.

  Junioren (13+) & volwassenen-tarief • €27,50 per maand = 1x per week
  Trainingen mogelijk op dinsdagavond in Kudelstaart (Koreaans Kickboxen) en woensdagavond in Amstelveen (Taekwon-Do)
  Let op: de additionele lessen vinden gemiddeld 2x in de maand plaats op de zaterdagochtend in Amstelveen (Koreaanse training/ wedstrijdtraining). Voor deze lessen geldt een extra toeslag.
  • €40,- per maand = onbeperkt trainen, met uitzondering van de additionele lessen op de zaterdagochtend (Adhoc-lessen) en de Kummooyeh-lessen.

  KUMMOOYEH-lessen (vanaf 14 jaar):
  €35,- per maand, dit is inclusief het gebruik van de benodigde materialen tijdens deze lessen (indien je geen andere sport bij Chung Do Kwan beoefend).
  Indien je naas Kummooyeh ook 1x in de week een andere sport beoefend bij Chung Do Kwan, worden de totale leskosten €55,- euro per maand
  Indien je naast Kummooyeh onbeperkt traint in de reguliere lessen van Chung Do Kwan dan worden de kosten €60,- euro per maand

  Gezinskorting:

  Bij meerdere jeugdige kinderen hanteren wij een korting; het 1e kind betaald de volledige contributie per maand. Vanaf het 2e kind (en of meer kinderen) zijn de kosten 20,- euro per maand, bij 1x per week trainen, per extra kind (dit is alleen van kracht voor de kinderlessen!) let wel: mochten de kinderen onbeperkt willen trainen dan gaat er 5,- euro af van het totale maandtarief (per extra kind).
  De contributie verloopt via automatische incasso en zal rond de 28e van de maand geïncasseerd worden. Hiervoor dient u het machtigingsformulier in te vullen en deze samen met het inschrijfformulier en medisch persoonlijk formulier in te leveren.
  De kleine lettertjes:

  • Uniform met band: alle leden dienen een uniform met band aan te schaffen, te bestellen via de leraar. De prijs is afhankelijk van de maatvoering en sportdiscipline.
  • Wij vragen géén inschrijfkosten.
  • Prijswijzigingen zijn onder voorbehoud
  • Lessen conform de schoolvakanties regio Noord Nederland.
  • Géén wurgcontracten, het opzegtermijn bedraagt 1 maand en dient voor het einde van de maand te worden opgezegd.
  Het belangrijkste is dat kinderen plezier hebben in de sport! Mocht dit om één of andere reden wijzigen dan moet een kind kunnen stoppen en niet tegen zijn of haar zin moeten blijven trainen (dit is voor beide partijen niet goed, en derhalve deze coulante opstelling jegens de annuleringen).

  Regels omtrent de vakanties:
  • In de zomerstop is er geen contributie verschuldigd gedurende één maand. De contributies worden weer hervat in de maand dat de reguliere basisscholen weer van start gaan. Indien de scholen bijvoorbeeld pas halverwege de maand weer beginnen, wordt toch voor de gehele maand de contributie geheven. De coulantie zomerregeling is alleen van kracht gedurende één maand die wordt aangekondigd door de sportschool, en daar wordt het zomerrooster van de regio Noord Nederland vakanties voor gehanteerd (ondanks dat dit weleens per reguliere school zou kunnen verschillen).
  • Chung Do Kwan gaat zo veel mogelijk mee met de schoolvakanties Regio Noord Nederland, soms kan er een overlap plaatsvinden maar meestal is dat vrijwel gelijk.

  Veiligheid en aansprakelijkheid:
  De school streeft ernaar alles zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. Alle oefeningen geschieden onder strikt toezicht en de vechtsporten die Chung Do Kwan biedt zijn gebonden aan strenge regels omtrent de beoefening en uitoefening van de sport.

  De vechtsporten zijn dan ook ten alle tijden uitsluitend bestemd voor recreatie en zelfverdediging. Machtsmisbruik van de sport wordt niet gewaardeerd en zal worden bestraft! (Er volgen sancties voor de leden bij misbruik van onze kunst, in de vorm van tijdelijke banden-degradatie of tijdelijke schorsing van de trainingen).

  Helaas kan het toch voorkomen dat er ondanks de strenge controle iets misgaat tijdens (of buiten een les om), hoe streng de toezicht ook niet is. Het blijven immers spelende kinderen. Hierbij moet u denken aan een kind dat per ongeluk valt en zijn of haar arm breekt, maar ook aan leden die elkaar onderling per ongeluk materiële en/of immateriële schade toebrengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een jasje wat tijdens de training scheurt, aan kinderen die tijdens het stoeien en sporten elkaar bijvoorbeeld een bloedneus bezorgen, een kind dat tijdens de les zeer ongelukkig terecht komt en een been breekt, maar ook een kind dat per ongeluk een raam van een gymzaal in slaat d.m.v. een bal.

  Wel is het belangrijk om te vermelden dat de blessure intervallen bij deze vechtsporten zeer klein zijn. De blessures die kinderen bij een potje voetballen kunnen oplopen zijn vaak immers vele malen groter dan in welke vechtsport en/of krijgskunst dan ook! Om dit echter allemaal mogelijk te kunnen maken vandaag de dag, is er toestemming en dergelijke vrijwaring nodig van de ouders/verzorgers omtrent de trainingen en de beoefening van deze krijgskunsten.

  Vandaag de dag is dit meer nodig dan ooit tevoren, aangezien de regels erg strikt zijn omtrent de sportbeoefening en een ongelukje zich vaak in een klein hoekje bevind! Hoe goed er ook wordt opgelet, kinderen spelen en kinderen kunnen vallen of onderling iets stuk maken; In zo een geval is het gebruikelijk dat de ouders dit onderling regelen d.m.v. de wettelijk verplichte WA verzekeringen.

  Wij, als sportschool Chung Do Kwan, vragen middels ondertekening van dit formulier toestemming aan de ouders voor de beoefening van de sport van hun minderjarige kinderen als omschreven in dit formulier, en vragen tevens om een vrijwaring m.b.t. enige aansprakelijkheid aangaande materiele of immateriële schade ontstaan tijdens onze lessen.

  Tevens is de school niet verantwoordelijk voor diefstallen tijdens deze lessen. Om dit te kunnen reguleren is er besloten dat alle leden hun sporttas mee de zaal in mogen nemen! Laat dus geen dure spullen slingeren in de kleedkamer (zoals een telefoon en/of mooie dure kledingstukken)!

  Toestemmingen (en vrijwaring van aansprakelijkheid) door de ouders en/of voogd(en), Zoals beschreven in deze 5 pagina’s:
  Plaats en datum:
 • Let op Handtekening is verplicht! Dit kan middels uw vinger of muis over het scherm. Zo niet, dan dient u dit formulier uitgeprint en ondertekend mee te brengen naar de eerst volgende les.
 • Let op Handtekening is verplicht! Dit kan middels uw vinger of muis over het scherm. Zo niet, dan dient u dit formulier uitgeprint en ondertekend mee te brengen naar de eerst volgende les.
 • Machtigingsformulier Doorlopende Sepa Machtiging:


  Naam incassant: Chung Do Kwan
  Adres incassant: Coupure 8
  Postcode en woonplaats incassant: 1421 LJ Uithoorn Land incassant: Nederland
  Incassant ID: NL55ZZZ560066670000
  Kenmerk machtiging: (wordt achteraf ingevuld)

  Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
 • Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

  Gegevens lid

 • Overige gezinsleden die trainen bij Chung Do Kwan:


 • Let op Handtekening is verplicht! Dit kan middels uw vinger of muis over het scherm. Zo niet, dan dient u dit formulier uitgeprint en ondertekend mee te brengen naar de eerst volgende les.
 • Bij ondertekening gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Chung Do Kwan zoals gedeponeerd bij de KvK van Amsterdam

 • Contactpersonen noodgevallen Chung Do Kwan:


 • Let op Handtekening is verplicht! Dit kan middels uw vinger of muis over het scherm. Zo niet, dan dient u dit formulier uitgeprint en ondertekend mee te brengen naar de eerst volgende les.
 • Let op Handtekening is verplicht! Dit kan middels uw vinger of muis over het scherm. Zo niet, dan dient u dit formulier uitgeprint en ondertekend mee te brengen naar de eerst volgende les.